W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 WSZYSTKIE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ W 2020 ROKU, W RAMACH KONGRESU 60 MILIONÓW ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO CZASU AŻ SYTUACJA NA ŚWIECIE SIĘ UNORMUJE.

O Kongresie

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów - Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowiły doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru. To był doskonały moment, w którym powstała inicjatywa Kongresu 60 Milionów.

Intencją, która przyświeca nam jako organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi
i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

W roku 2018 odbyło się trzy edycje Kongresu 60 Milionów. W 2019 roku ma miejsce kolejnych
6 odsłon tego wydarzenia w sześciu różnych miastach w czterech państwach i na dwóch kontynentach, dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Na 2020 rok zaplanowanych jest już 8 edycji – Kongres 60 Milionów odbędzie się w miastach takich jak: Miami, Berlin, Mediolan, Chicago, Toronto, Rzeszów, Nowy Jork oraz Londyn.

Wierzymy, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko charakterze biznesowym.

EDYCJE 2018

luty 2018

lipiec 2018

sierpień 2018

EDYCJE 2019

luty 2019

maj 2019

czerwiec 2019

lipiec 2019

sierpień 2019

październik 2019

KONTAKT

Komitet Organizacyjny
Kongresu 60mln

contact@60mln.pl

Organizator

Partner organizatora

Współorganizator

Partner główny

Partner strategiczny

Partner

Patron medialny konferencji on-line