MIAMI Londyn Berlin BUFFALO RZESZOW NJ

O Kongresie

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów - Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowiły doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru. To był doskonały moment, w którym powstała inicjatywa Kongresu 60 Milionów.

Intencją, która przyświeca nam jako organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi
i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

W roku 2018 odbyło się trzy edycje Kongresu 60 Milionów. W 2018 roku ma miejsce kolejnych
6 odsłon tego wydarzenia w sześciu różnych miastach w czterech państwach i na dwóch kontynentach, dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Na 2020 rok zaplanowanych jest już 8 edycji – Kongres 60 Milionów odbędzie się w miastach takich jak: Miami, Mediolan, Berlin, Chicago, Londyn, Buffalo, Rzeszów, Nowy Jork.

Wierzymy, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej
i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym
do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko
o charakterze biznesowym.

EDYCJE 2018

luty 2018

lipiec 2018

sierpień 2018

EDYCJE 2019

luty 2019

maj 2019

czerwiec 2019

lipiec 2019

sierpień 2019

październik 2019

KONTAKT

Komitet Organizacyjny
Kongresu 60mln

contact@60mln.pl

Organizator

Partner organizatora

Współorganizator