Inżynier, przedsiębiorca i innowator, od ponad 20 lat związany z działalnością Grupy AIUT. Jako wieloletni wiceprezes i współwłaściciel, a od 2021 roku prezes AIUT i właściciel większościowy, za-angażowany w globalną działalność operacyjną grupy.

AIUT to firma inżynierska (1100 pracowników, 700 inżynierów) dostarczająca kompleksowe rozwią-zania z zakresu automatyki i robotyki na światowy rynek. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajdu-je się w Gliwicach w Polsce, pozostałe oddziały (lokalne centra kompetencyjne) działają w USA, Ka-nadzie, Niemczech, Rumunii, Indiach i Chinach. AIUT dostarcza zintegrowane systemy automatyki, zapewnia rozwój oprogramowania, budowę maszyn, w tym zrobotyzowanych stanowisk i linii pro-dukcyjnych, automatyczne systemy magazynowe, systemy intralogistyczne (w oparciu o autorskie rozwiązanie AMR/AGV), cyfrowego bliźniaka do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (IBM Ma-ximo), systemy IoT oraz wiele innych rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe i bizneso-we. Firma pomaga również zbudować nowe technologie lub produkty.