Dr Ala Santos jest specjalistką d.s. komercjalizacji badań i nowych rozwiązań w szeroko pojętym sektorze medycyny i ochrony zdrowia. Urodzona i wychowana w Polsce, karierę badawczą rozwijała międzynarodowo (Belgia, UK, USA). W czasie doktoratu z biochemii i biologii molekularnej na University of Chicago opracowała nowatorskie blokery przerzutów nowotworowych i diagnostykę kardiomiopatii. W ostatnich latach kierowała zespołem ds. Rozwoju Nowych Technologii w Abbott Labs, budując nowoczesną platformę diagnostyczną chorób zakaźnych. Pełniła również funkcję Prezeski i Przewodniczącej Rady Women In Bio (WIB) Chicago. Zasiada w radach nadzorczych organizacji w USA, EU i UK. Przewodniczy komisji Disruptive Technology Award, która corocznie wybiera wyłania najbardziej przełomowe technologie w diagnostyce i medycynie laboratoryjnej dla Association for Diagnostics & Laboratory Medicine. Od 2022 roku, jako CEO Fundacji Polonium, wspiera wysoko wykwalifikowaną polską diasporę naukową, budując globalną sieć relacji specjalistów polskiego pochodzenia z wielu dyscyplin w akademii, przemyśle i biznesie.


Oprócz funkcji kierowniczych w firmie Fortune 100 i organizacjach non-profit, dr Santos od ponad dekady doradza startupom healthcare (m.in. USA, Francja, Włochy, UK, Polska, Brazylia), wspiera umiędzynarodowienie (głównie wprowadzanie na rynek USA) oraz przeprowadza analizę potencjału inwestycyjnego dla firm venture capital i indywidualnych inwestorów (USA).