Mike Skura jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Tour Trader, firmy zajmującej się rozrywką i technologią, która rewolucjonizuje doświadczenia fanów w sporcie. Koncentrując się na zmianie sposobu interakcji fanów z zakładami sportowymi, Tour Trader pod kierownictwem Mike'a jest liderem innowacji w dziedzinie rozrywki i technologii sportowych.


Przed objęciem stanowiska w Tour Trader, Mike zgromadził bogate doświadczenie w sektorze usług finansowych i venture capital. Spędził dekadę w czołowej firmie świadczącej usługi finansowe, gdzie doskonalił swoje umiejętności w zakresie dystrybucji i rynków kapitałowych. Strategiczny sposób myślenia Mike'a i jego doświadczenie w poruszaniu się po złożonych obszarach finansowych znacząco przyczyniły się do sukcesu różnych transakcji w trakcie jego kadencji.


W ciągu ostatnich dziesięciu lat Mike wykorzystał swoje spostrzeżenia i dalekowzroczność, aby zidentyfikować i rozwijać przełomowe technologie. Jego głębokie zrozumienie ekonomii blockchain, w połączeniu z praktycznym doświadczeniem w zakresie aktywów cyfrowych i silników predykcyjnych, czyni go przewodnikiem w nawigacji po zmieniającym się krajobrazie technologii i finansów.


Podróż Mike'a z sektora usług finansowych do sterów Tour Trader jest świadectwem jego zdolności adaptacyjnych, strategicznej wizji i zaangażowania w innowacje. Mike jest gotów podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat skrzyżowania technologii, rozrywki i zdecentralizowanych finansów, oferując cenne perspektywy innym specjalistom z branży.