Bartosz Folusiak pełni funkcję Pierwszego Radcy, Kierownika Sekcji Ekonomicznej Ambasady RP w Waszyngtonie od sierpnia 2020 roku. Jego zespół zajmuje się kwestiami związanymi z polityką gospodarczą prowadzoną przez rząd USA i jej wpływem na dwustronną współpracę polsko-amerykańską.


Jest zawodowym dyplomatą i członkiem polskiej służby cywilnej. Do służby dyplomatycznej dołączył w 2008 r. i pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie na różnych stanowiskach. Przed oddelegowaniem do Waszyngtonu pełnił funkcję szefa wydziału ds. współpracy gospodarczej z krajami Azji i Pacyfiku. Do jego zadań należało dostarczanie ekspertyz, identyfikacja możliwości handlowych i inwestycyjnych oraz ścisła współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi w celu ochrony polskich interesów biznesowych w regionie. W latach 2011-2017 radca ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie.

Bartosz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.