Ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych; operacji strategicznych i zarządzania finansami systemów opieki zdrowotnej, a także zarządzania kryzysowego.


Prezes Mediciner - International Healthcare Association z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą, blisko polskiej granicy. Prezes Brandmed w Słubicach, pierwszego polsko-niemieckiego centrum medycznego, w którym o leczenie mogą ubiegać się zarówno Polacy pracujący w Niemczech, jak i Niemcy z regionu przygranicznego. Joanna była bezpośrednio zaangażowana w budowanie od podstaw innowacji w ochronie zdrowia, m.in. podczas pandemii Covid19.


Pierwsza Polka, której przyznano tytuł Certified Negotiation Expert (CNE), amerykański dyplom negocjacji międzynarodowych. Czcigodny mówca na tematy związane z ochroną zdrowia w Polsce, Niemczech, USA i Szwajcarii. 


Od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym '22 koordynuje medyczną pomoc humanitarną dla szpitali na Ukrainie od niemieckich i amerykańskich klinik oraz prywatnych darczyńców.