Karolina A. Dehnhard poświęca część swojej praktyki Międzynarodowym Transakcjom Biznesowym jako Dyrektor Zarządzający Grupy Transakcji Międzynarodowych w Lindabury McCormick Estabrook and Cooper. 

W swojej roli występuje globalnie w zakresie międzynarodowych relacji biznesowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską.  Dzięki licznym delegacjom do Irlandii, Kuby, Polski, Korei Południowej i Hiszpanii, koncentruje się na rozwijaniu międzynarodowych relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami i firmami, które chcą mieć swój ślad w Stanach Zjednoczonych oraz firmami z siedzibą w USA, które chcą mieć swój ślad za granicą. Została wyróżniona przez Sekcję Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP za wpływ i przywództwo w integracji firm prowadzonych przez kobiety zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. W 2018 roku Karolina uruchomiła Polsko-Amerykańską Izbę Handlową, North East (obejmującą Maine do Florydy), a także Polskę, koncentrując się na tworzeniu możliwości biznesowych zarówno dla amerykańskich, jak i polskich firm. W swojej roli przemawia globalnie na temat międzynarodowych relacji biznesowych między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Ostatnio wystąpiła na Europejskim Forum Gospodarczym, gdzie mówiła o możliwościach inwestowania w Polsce przez firmy amerykańskie oraz o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej w USA przez firmy polskie.  Skupia się na współpracy pomiędzy różnymi organami zarządzającymi, zarówno prywatnymi jak i politycznymi. 

Przed rozpoczęciem prywatnej praktyki, Karolina pracowała jako urzędniczka w The Honorable Rosemary E. Ramsay, J.S.C., Morris County Superior Court, Family Part i Civil Part. Podczas studiów prawniczych odbyła staż u Honorowego Michaela Ambrechta, J.S.C., w Sądzie Najwyższym, część karna, Manhattan, oraz u Honorowego Raymonda T. Lyonsa, Sędziego Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu New Jersey.