Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie kończy rozprawę doktorską z zakresu inżynierii podatkowej. Od ponad 14 lat swoją karierę rozwija na rynku finansowym. 

Zdobywał wiedzę i umiejętności pracując dla  Deloitte Tax Advisory, BPH RE, Home Broker, Open Finance, JML. 

W 2007 r. rozpoczął współpracę z Noble Bank jako Doradca ds. Nieruchomości, następnie jako ceniony Ekspert Rynku Nieruchomości.

Do kluczowych osiągnięć w swoim profesjonalnym portfolio zalicza współtworzenie Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim Noble Securities, z którym związany był od 2010 roku, zajmując stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu oraz Dyrektora ds. Kluczowych Klientów.

W latach 2014-2019 był założycielem i współwłaścicielem Domu Maklerskiego Michael/Strom, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu M/S Real Estate z Grupy Abramczyk Partners S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Paymento Financial S.A. i For-Net S. A.

Z sukcesem uczestniczył w ponad 250 projektach emisji obligacji o  łącznej wartości przekraczającej 8 mld zł.

Zaangażowany w wiele projektów charytatywnych oraz działań społecznych dla dzieci w związku z obecną wojną na Ukrainie.

Prywatnie podróżnik i odkrywca nowych smaków.