Izabela Kaufman jest doświadczonym liderem w branży nieruchomości, obecnie zajmującym stanowisko CEO w Off-Market.io  

Jako CEO Off Market, Izabela ma misję przedefiniowania sposobu, w jaki kupujący, sprzedający, inwestorzy, brokerzy i agenci łączą się w branży nieruchomości. Jej niezachwiane zaangażowanie ma na celu usprawnienie i zwiększenie wydajności i rentowności dla interesariuszy całego procesu.

Izabela uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Krakowskim oraz drugi tytuł licencjata na Uniwersytecie Londyńskim. Ukończyła również zaawansowane kursy w Harvard School of Business, gdzie zagłębiła się w przedsiębiorczość, analitykę biznesową, ekonomię i rachunkowość finansową. Dodatkowo posiada zaawansowany certyfikat w zakresie przedsiębiorczości z Wharton School of Business.  

Izabela jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i posiada licencję hipoteczną. Jest również absolwentką inkubatora i programu akceleracyjnego Built in Miami.

Wykorzystując swoje bogate doświadczenie, które obejmuje praktyczne szkolenie w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz doświadczenie w dziedzinie nieruchomości i finansów po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, Izabela stała się zaufaną postacią w branży technologicznej. Jej rozległe podstawy edukacyjne, globalna perspektywa i precyzyjnie dostrojone umiejętności negocjacyjne konsekwentnie zwiększają sukcesy zarówno klientów, jak i partnerów w stale ewoluującym krajobrazie technologicznym.