Generał Porucznik Mick Bednarek (Armia USA, w stanie spoczynku) jest wiceprezesem działu DEFENSE w Fluor Mission Solutions. Kieruje on linią biznesową DEFENSE, która zapewnia skalowalną, szybką logistykę interwencyjną, usługi podtrzymywania życia i budownictwo na potrzeby misji wojskowych, humanitarnych i związanych z reagowaniem na katastrofy na całym świecie. Obecnie nadzoruje projekty w piętnastu krajach w ramach różnych kontraktów rządu amerykańskiego, w tym Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP), Air Force Contract Augmentation Program (AFCAP), Professional Technical Services oraz Operations & Maintenance (O&M).

Po dołączeniu do Fluor Mission Solutions w 2017 roku, Bednarek pełnił funkcję dyrektora misji LOGCAP Afganistan, kierując zespołem ponad 6 500 pracowników zapewniających logistykę, usługi utrzymania życia oraz wsparcie operacyjne i konserwacyjne dla amerykańskich sił wojskowych działających w jedenastu lokalizacjach na terenie północnego Afganistanu.

Po prawie 40 latach służby wojskowej Bednarek przeszedł na emeryturę z armii amerykańskiej w 2015 roku. W ramach swojego ostatniego zadania wojskowego służył przez 26 miesięcy jako Senior Defense Official w Iraku i szef Biura Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa w Bagdadzie.

Bednarek służył na wielu różnych wyższych stanowiskach dowódczych i sztabowych w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie, w Europie i na Pacyfiku. Dowodził na każdym szczeblu, od kompanii do poziomu armii, w tym w 25 Dywizji Piechoty, Schofield Barracks na Hawajach, oraz jako dowódca generalny, First Army Headquarters w Rock Island Arsenal, Illinois.