Roman Nikitov jest współzarządzającym inwestycjami venture i technologicznymi w ICU, gdzie kieruje inwestycjami zalążkowymi i serią A w innowacyjne firmy w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. 

W 2014 roku dołączył do ICU jako starszy bankier inwestycyjny. W tej roli zarządzał jednymi z największych projektów restrukturyzacyjnych na rynku ukraińskim, w tym restrukturyzacją dużego holdingu rolnego o wartości ponad 1 miliarda dolarów. W 2015 r. przeszedł na stronę kupna, kiedy ICU zaczęło inwestować w zagrożony dług. W latach 2015-2017 zarządzał portfelem udanych inwestycji w zagrożone długi korporacyjne.  


Miał 15-letnią karierę w bankowości inwestycyjnej. Dołączył do zespołu ICU z UniCredit, gdzie kierował zespołem doradczym ds. finansów korporacyjnych na Ukrainie. Pełnił również znaczące funkcje doradcze w ING i Ernst & Young.

Uzyskał tytuł BBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i IT na Międzynarodowym Uniwersytecie Chrześcijańskim (Kijów-Wiedeń) w 1999 roku. W 2002 r. uzyskał kwalifikacje biegłego rewidenta (ACCA).

Biegle włada językiem ukraińskim, angielskim i rosyjskim oraz zna podstawy języka polskiego.