Sarah Okon, współzałożycielka i CEO Giveo App, rozpoczęła pracę na rynku online podczas studiów na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie studiowała informatykę i matematykę. Po ukończeniu studiów w 2022 r. kontynuowała swoją przedsiębiorczą podróż z YCombinator i obecnie koncentruje się na rozwoju swojego startupu.

Po wyemigrowaniu z Polski do USA w wieku 16 lat, Sarah rozwinęła pasję do innowacji ekologicznych. Założyła organizację non-profit, aby wspierać rozwiązania techniczne ukierunkowane na środowisko i zawsze szuka nowych możliwości wykorzystania technologii dla natury. Jej zainteresowanie ewolucją oprogramowania doprowadziło ją do aktywnego zaangażowania się w cyberbezpieczeństwo, zarządzając wysiłkami inżynieryjnymi w ConnectWise.