Polska menedżerka w sektorach govtech, edutech i kreatywnych; aktywistka na rzecz promocji wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i wzmocnienia więzi między polską diasporą na całym świecie. W 2015 roku założyła Australijskie Forum Liderów Biznesu (znane dziś jako Polish Australian Business Forum), które do dziś jednoczy polską społeczność w Australii.


Uzyskała tytuł magistra ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i kontynuowała studia z zakresu finansów na University of New South Wales w Australii. Obecnie kontynuuje edukację, realizując studia magisterskie dla doświadczonych państwowców z zakresu polityki publicznej na Princeton School of Public and International Affairs, która wcześniej była znana jako Woodrow Wilson School. Od 2020 do 2023 roku pełniła funkcję Wysokiego Przedstawiciela Premiera ds. GovTech w kierownictwie ministerialnym Kancelarii Premiera. Od 2021 do 2023 roku była również Wysokim Przedstawicielem Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej. Za swoje działania otrzymała wiele nagród, w tym Forbes 30 poniżej 30, Forbes Women’s Master of Linkedin, Digital Shaper, Nagrodę Cyfrowy Orzeł i Nagrodę Innowacyjny Orzeł.