Gerard Philippeaux jest tymczasowym dyrektorem wykonawczym Konsorcjum Handlu Międzynarodowego Hrabstwa Miami-Dade. W związku z tym nadzoruje dział odpowiedzialny za promowanie hrabstwa Miami-Dade jako globalnej bramy.   

Do niedawna pełnił funkcję starszego doradcy ds. handlu i spraw międzyrządowych w biurze przewodniczącego Rady Komisarzy Hrabstwa Miami-Dade Olivera G. Gilberta III. Identyfikuje, analizuje i doradza przewodniczącemu w zakresie wszelkich możliwości handlu i rozwoju gospodarczego w celu rozważenia i wdrożenia polityki.  Pomaga również przewodniczącemu we wszelkich sprawach międzyrządowych związanych z hrabstwem Miami-Dade na szczeblu federalnym.

Przed objęciem obecnego stanowiska pełnił funkcję kierownika ds. strategicznych inicjatyw portowych w Porcie Miami.  Członek działu spraw publicznych i marketingu PortMiami, pomaga w opracowywaniu innowacyjnych strategii marketingowych w celu lepszej promocji portu; w badaniach nad opracowaniem nowych możliwości morskich i wspieraniu nowych partnerstw.

Zaczynając pracę w hrabstwie Miami-Dade w 2002 roku, pan Philippeaux doradzał komisarzom hrabstwa w obszarach polityki, w szczególności transportu, rozwoju społeczności, spraw publicznych i relacji z mediami.   W 2011 r. został szefem sztabu przewodniczącego rady komisarzy hrabstwa Miami-Dade.  W trakcie swojej kariery Philippeaux wykorzystywał swoją wiedzę na temat procesów politycznych, aby pomagać wybranym urzędnikom we wspieraniu wzrostu i rozwoju ich społeczności.  Jego zrozumienie standardów prowadzenia działalności gospodarczej i planowania strategicznego pomogło decydentom w opracowaniu proaktywnej polityki na rzecz rozwoju ich miejscowości.

Przed podjęciem pracy w hrabstwie Miami-Dade, pan Philippeaux był członkiem służby zagranicznej Republiki Haiti, służąc w haitańskich misjach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Państw Amerykańskich i w Kanadzie. Ponadto pracował dla różnych międzynarodowych agencji rządowych, takich jak USAID, OAS, jako starszy doradca urzędników państwowych.  

Pan Philippeaux jest absolwentem John Jay College na City University of New York (CUNY) z dyplomem z administracji publicznej i spraw rządowych. Jest członkiem zarządu Project Medishare, Haitian American Leadership Organization (HALO) i Global Ties Miami. Biegle włada językiem francuskim, angielskim i kreolskim.