Mark Sanor założył 360 One Firm (361Firm) w 2015 r. po 10 latach pracy w jednym biurze rodzinnym (SFO) inwestującym w transakcje i fundusze (często z innymi SFO) oraz ponad 10 latach pracy jako prawnik i partner ds. fuzji i przejęć w Arthur Andersen i EY w Europie. Globalna społeczność 361Firm liczy obecnie ponad 7 tysięcy SFO, inwestorów instytucjonalnych, funduszy i CXO w 82 krajach. Współpracują oni głównie w czterech obszarach: (1) Inwestycje (sesje alokacyjne, członkowie podstawowi z pierwszym dostępem i informacjami, tworzenie funduszy); (2) Pozyskiwanie kapitału (ponad 8 miliardów dolarów w funduszach / firmach za pośrednictwem naszej platformy brokersko-dealerskiej); (3) Łączenie partnerów / talentów (w tym nasza rada CIO); oraz (4) Optymalizacja filantropii i NextGens (wzajemne połączenia w celu uzyskania potężnych wyników) 360 wywodzi się z organizowania okrągłych stołów absolwentów od 2005 roku i "One Firm" z globalnej kultury współpracy Andersena, w której Mark i inni członkowie zespołu 361 byli pierwotnie partnerami. Organizowali wydarzenia w ponad 78 miastach i ponad 20 krajach, również za pośrednictwem Zoom z wtorkowymi briefingami o 11 rano, Deep Dives i spotkaniami o 10:30 rano.