Prof. dr hab. med. Mathias Z. Strowski, MBA, FRCP(Glasg), FRSM(Lon) jest wybitnym gastroenterologiem z ponad 25-letnim doświadczeniem. Jest również profesorem i naukowcem w Charité - University Berlin.

Jest lekarzem naczelnym szpitala Klinikum Frankfurt/Oder, nad rzeką Odrą w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. Jest to największy szpital we wschodniej części Brandenburgii (Niemcy), który jest jednocześnie szpitalem dydaktycznym Uniwersytetu Charité - Berlin.

Prof. Strowski studiował medycynę na Philipps-University Marburg, Manchester & Ann Arbor, a następnie obronił pracę doktorską MD (summa cum laude) na Philipps-University Marburg w 1997 roku. Otrzymał tytuł magistra na Uniwersytecie w Neu-Ulm. Tytuł jego pracy magisterskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem brzmiał: Digitalizacja szpitali w Niemczech. Oprócz wiedzy klinicznej i naukowej, prof. Strowski aktywnie działa w polsko-niemieckiej sieci medycznej, aby zapewnić najlepsze usługi medyczne dla pacjentów mieszkających w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. Prof. Strowski jest rodowitym obywatelem polskim, który wychował się w Opolu (Śląsk) i opuścił ojczyznę w wieku siedemnastu lat z powodu napięcia politycznego i ścigania Solidarności oraz ograniczenia wolności osobistej w komunizmie, w tamtym czasie. Obecnie mieszka z rodziną w Berlinie, w Niemczech.

Prof. Strowski jest laureatem wielu nagród w dziedzinie medycyny oraz członkiem Niemieckiego Towarzystwa Chorób Trawiennych i Metabolicznych (DGVS), Niemieckiego Towarzystwa Diabetologicznego (DDG), Niemieckiego Towarzystwa Endokrynologicznego (DGE), Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą (EASD), Berlińskiego Towarzystwa Medycznego i wielu innych. Jego osiągnięcia zostały docenione poprzez przyznanie mu Fellowship w Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow oraz Royal Society of Medicine London. Jest również członkiem Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN).