Jako starszy wiceprezes i dyrektor operacyjny, Alice Ancona będzie nadzorować operacje, wydarzenia i programy WTCM oraz będzie odpowiedzialna za wyznaczanie strategicznego kierunku dla organizacji.  Wnosi do WTCM ponad 20-letnie doświadczenie.  Jej doświadczenie i przywództwo koncentrowały się na opracowywaniu i dostarczaniu międzynarodowych programów handlowych i misji handlowych, rozwoju gospodarczym, rzecznictwie i kultywowaniu nowych usług i rozwiązań generujących przychody.  

Przed dołączeniem do WTCM pani Ancona kierowała międzynarodowymi działaniami Florida Chamber of Commerce i była głównym rzecznikiem handlu międzynarodowego, logistyki i polityki inwestycyjnej, koncentrując się na zmniejszaniu barier w handlu, promowaniu wysiłków na rzecz rozszerzenia dostępu do rynku, ułatwień eksportowych, umów handlowych i rozszerzonego rozwoju infrastruktury handlowej Florydy. Była odpowiedzialna za zwiększanie globalnych możliwości handlowych dla Florydy, w tym wdrażanie programów wspierających handel i inwestycje, a także służenie jako ważny pośrednik dla międzynarodowych interesariuszy, zagranicznych agencji i przedstawicieli, wybranych urzędników, firm członkowskich oraz agencji stanowych i federalnych. 

Przed dołączeniem do Florida Chamber, pani Ancona kierowała działem spraw rządowych Greater Miami Chamber of Commerce, gdzie kierowała agendą polityczną w szerokim zakresie zagadnień, w tym handlu, inwestycji infrastrukturalnych, transportu i rozwoju siły roboczej.  Brała udział w udanych kampaniach mających na celu doprowadzenie do przyjęcia przez Kongres umów handlowych z kluczowymi partnerami handlowymi Florydy, w tym: Colombia FTA, DR-CAFTA, Panama FTA, Chile FTA, KORUS i pracowała nad zabezpieczeniem stref wolnego handlu obu Ameryk.  

Pani Ancona zasiadała w różnych komitetach sterujących ds. planowania transportu na Florydzie, jest członkiem Florida International Trade Partnership, członkiem zarządu Miami Dade County International Trade Consortium, członkiem-założycielem Florida-Mexico Work Group on Maritime Commerce.  Jest laureatką nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2014 przyznawanej przez World Trade Center Miami, Osobą Roku 2015 przyznawanej przez Florida Customs Brokers & Forwarders Association, Inc. oraz laureatką nagrody Women of Distinction Award 2016 przyznawanej przez Lauderhill Regional Chamber of Commerce. 

World Trade Center Miami jest najstarszą globalną organizacją na Florydzie. Aktywnie działa na rzecz promowania i ulepszania handlu i handlu poprzez tworzenie i rozszerzanie międzynarodowych możliwości biznesowych.