Współzałożyciel i prezes zarządu jednej z najszybciej rozwijających się firm z branży zatrudnienia w UE – EWL Group, która skutecznie łączy kandydatów z pięciu kontynentów (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna i Ameryka Południowa) z europejskimi pracodawcami. Od momentu powstania w 2007 roku, firma pomogła ponad 170 tys. osób z 28 państw znaleźć zatrudnienie u ponad 1,6 tys. pracodawców w krajach Unii Europejskiej.  

Andrzej Korkus jest także założycielem Fundacji Wspierania Migrantów na Rynku Pracy „EWL”, która po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zainicjowała szereg działań pomocowych, m.in. Punkt Matki z Dzieckiem na Dworcu Zachodnim w Warszawie, w którym schronienie, odpoczynek i pierwszą pomoc, znalazło dotychczas ponad 85 tys. uchodźców.  

Andrzej Korkus jest współautorem książki „Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce” oraz autorem szeregu publikacji na temat migracji oraz rynku pracy.