Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, finansów i negocjacji. Ukończył London Business School w zakresie zarządzania inwestycjami. Karierę zawodową rozpoczął za granicą, zdobywając doświadczenie w Izraelu i Wielkiej Brytanii ponad 20 lat temu. Od 2011 roku prowadzi MM Prime TFI S.A. - firmę zarządzającą aktywami - rodzinny biznes z historią sięgającą lat 50-tych w Polsce. Obsługuje nie tylko swoją rodzinę, ale także inne Family Offices, stając się Multi-Family Office z silnym zestawem umiejętności w zakresie zarządzania aktywami. Zwroty wśród 1% najlepszych wyników notowanych w Bloomberg w krótkim, średnim i długim okresie. Były członek zarządu Olimpiad Specjalnych Polska. Pasjonat kitesurfingu, tenisa i kina.