Kamil Czyż - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Stosunki Europejskie) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego (Filologia Angielska i Rosyjska); Naczelnik Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki, odpowiedzialny za relacje międzynarodowe, obsługę inwestorów, promocję turystyczną.

Współzałożyciel różnych inicjatyw w mieście, w tym Rzeszów to My i Międzynarodowej Sieci Miast Lotniczych.

Podczas kryzysu wojennego na Ukrainie odpowiedzialny za całokształt współpracy ze wszystkimi partnerami międzynarodowymi w Rzeszowie, w tym agendami ONZ, organizacjami pozarządowymi, dyplomatami, mediami. Odpowiedzialny również za dystrybucję pomocy humanitarnej.

Uczestnik World Bank Housing and Urban Recovery Knowledge Exchange w Japonii na temat kryzysów miejskich.

Mówi płynnie po polsku, angielsku i rosyjsku.