Dyrektor operacyjny oraz członek zarządu Fundacji Polonium. Obroniła doktorat z zakresu biochemii i biofizyki na University of Virginia, wcześniejsze dyplomy uzyskując na Politechnice Warszawskiej. W trakcie studiów magisterskich wyjechała na roczny staż na Univrsity of Virginia w ramach stypendium Fulbrighta. W trakcie pobytu na University of Virgnia współzałożyła oraz przewodniczyła przez ponad dwa lata Polish Student Association, organizację której celem jest integracja polskiej i amerykańskiej młodzieży oraz promowanie polskiej kultury, sztuki, historii oraz nauki. Od lat angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój relacji Polsko-Amerykańskich zarówno nakowych jak i kulturowych.

Jest współautorką patentu oraz publikacji naukowych w renomowanych czasopismach. Obecnie pracuje w zespole badawczym pod kierownictwem profesora Wladka Minora.