Absolwent rachunkowości oraz ekonomii University of Illinois at Chicago (UIC). Od ponad 5 lat kieruje Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH w Chicago.

Menedżer z 15-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na rynkach amerykańskim i polskim. Przed dołączeniem do sektora publicznego zajmował się doradztwem i audytem finansowym (głównie Big 4), zarządzając licznymi zespołami dla dużych i średnich klientów. Prowadził badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z amerykańskimi (US GAAP), polskimi (PAR) oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS). Posiada także znaczne doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.


W przeszłości organizował seminaria i konferencje o charakterze gospodarczym skupiające przedstawicieli z całego świata.