Mariusz urodził się w Wejherowie i wraz z rodzicami przeprowadził się do zachodniego Berlina.

Doświadczył zmian po upadku muru berlińskiego. Piękno możliwości w odnawiającym się mieście - przyjmującym wielokulturowe impulsy 

W wieku 17 lat zaczął od przedsiębiorczości. Budował strony internetowe i tworzył kafejki internetowe, studiował w Berlinie informatykę. Kontynuował swoją pracę na fali pojawiających się możliwości, budując oprogramowanie w swoim zdalnym software house w Krakowie. Po fazie pracy w jednym z najbardziej udanych berlińskich startupów jako Product Manger, skupił się na budowaniu organizacji i dołączył do biznesu konsultingowego, pracując jako niezależny trener prowadzący kilka zwinnych transformacji w sektorze bankowym, zdrowotnym i high-tech. Uwielbia dynamikę współpracy międzyludzkiej i daje temu wyraz uruchamiając rewolucyjne narzędzie do zarządzania spotkaniami i wiedzą.

Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Mariusz dał się wciągnąć w sieć międzynarodowych i zdecentralizowanych wolontariuszy. Sieć ta łączy potrzeby ludzi w strefie wojny z projektami pomocowymi finansowanymi przez międzynarodowych darczyńców. Przez ostatnie miesiące mógł doświadczyć rodzącego się nowego sposobu organizacji i przywództwa. ​​​​​​​