Michał Korolko - urodzony w Toruniu, ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w swoim rodzinnym mieście, uzyskując tytuł magistra filologii angielskiej i prawa. Pracował jako ekspert prawny w zakresie Europejskiej Polityki Rozwoju Regionalnego i funduszy unijnych. Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. pracował jako kierownik przedstawicielstwa regionalnego w Brukseli. W latach 2007-2013 zarządzał Programem Rozwoju Regionalnego finansowanym ze środków UE dla województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2016 - 2018 pracował jako ekspert Komisji Europejskiej w Panelu Biogospodarki. Od 2017 roku pracuje jako Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie projektami w obszarach wsparcia eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, ich transformacji cyfrowej i doskonalenia umiejętności cyfrowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje organizację misji handlowych, prezentacji MŚP na Expo 2020 Dubai oraz programów grantowych na targi zagraniczne.