Przedsiębiorca, strateg, ekspert w dziedzinie sprzedaży i zarządzania. Pomysłodawca i założyciel grupy technologicznej Euvic, której doświadczenie i kompetencje, najlepsze praktyki biznesowe oraz najwyższej jakości infrastruktura wyznaczają nowy standard zintegrowanych, elastycznych i skalowalnych rozwiązań dla biznesu. 


Prezes Zarządu w spółkach grupy kapitałowej Euvic: m.in. Euvic S.A., Euvic IT S.A. i Edge One Solutions Sp. z o.o. Członek wielu rad nadzorczych oraz międzynarodowej organizacji biznesowej Corporate Connections.