Eric Szustak jest biegłym rewidentem, CA z ponad 37-letnim doświadczeniem w zakresie usług finansowych, rozwoju biznesu, marketingu, księgowości i CFO. Pan Szustak pracował zarówno w małych jak i dużych firmach księgowych doradzających średnim przedsiębiorstwom.

Jego doświadczenie obejmuje 14 lat pracy w trzech krajowych firmach brokerskich Midland Walwyn, Merrill Lynch i BMO Nesbitt Burns na różnych stanowiskach, w tym w grupie klientów prywatnych, zarządzaniu i zgodności z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.  Pan Szustak posiada tytuł licencjata (B.A. Honors Chartered Accountant Studies) oraz ekonomii (University of Waterloo) i uzyskał tytuł Chartered Accountant w 1985 roku.

Eric Szustak jest byłym Prezesem, a obecnie Przewodniczącym Zarządu Quinsam Capital Corporation. Quinsam jest publicznym bankiem handlowym z siedzibą w Kanadzie. Działalność w zakresie bankowości handlowej obejmuje szereg działań, w tym przejęcia, usługi doradcze, działalność kredytową i inwestycje portfelowe. Jego doświadczenie na rynkach publicznych obejmuje pełnienie funkcji dyrektora w różnych spółkach publicznych. Doradza firmom prywatnym, które chcą wejść na giełdę w Kanadzie.

Wolontariat w kanadyjskiej Polonii

Eric jest prezesem i dyrektorem generalnym Canadian Polish Business Association (CPBA), federalnie zarejestrowanej korporacji non-profit. Misją CPBA jest ułatwianie, wspieranie i rozwijanie biznesu i kultury polsko-kanadyjskiej. Członkami CPBA są osoby mające polskie korzenie lub przywiązane do polskiej kultury i wartości.

Pan Szustak jest prezesem Wawel Villa Seniors w Mississauga Ontario, organizacji charytatywnej typu Non-Profit. Naszą misją jest zapewnienie troskliwego i niedrogiego mieszkania i pomocy dla seniorów.

Eric Szustak jest prezesem Mississauga Polish Days Festival, organizacji non-profit w Ontario.     Polskie Dni w Mississaudze to coroczny festiwal polskiej kultury, celebrujący polsko-kanadyjski wkład w bogatą mozaikę kulturową Kanady. W 2022 roku Festiwal zgromadził ponad 35,000 osób.