Dariusz Urbanik urodził się w 1969 roku w Rzeszowie. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,  Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, o specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie. W latach 1999-2003 pracował w firmie Exbud, od 2003 pełnił stanowisko Kierownika Zespołu Marketingu i Oferowania, Menadżera Projektów a następnie Dyrektora Zespołu Projektów Skanska S.A. Od 2017 do 2021 roku był Dyrektorem Technicznym Strabag Sp.zo.o.

 

Od sierpnia 2021r jest Zastępcą Prezydenta Miasta Rzeszowa. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałami:  Inwestycji, Architektury, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskim Zarządem Dróg, Zarządem Zieleni Miejskiej, Zarządem Transportu Miejskiego i Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa.