Urszula Gawrysiak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra prawa. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie BHP w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie oraz pedagogiczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Swoją pracę w obszarze bezpieczeństwa pracy rozpoczęła w Państwowej Inspekcji Pracy, jako inspektor specjalizujący się w nadzorze służby zdrowia. W 2004 r. podjęła pracę w UPS Polska na stanowisku Kierownika BHP. Od 2008 roku poświęciła się budowaniu kultury bezpieczeństwa w branży budowlanej, najpierw na stanowisku Kierownika BHP w Warbud S.A., a od 2012 w firmie Budimex, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Tam też miała okazję uczestniczyć w powstaniu i rozwoju jednej z największych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej - Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Od 2019 objęła stanowisko Dyrektora Biura BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska w GK PKP Energetyka S.A.