60 Million Congress Online Transmition

 Transmisja online z Kongresu 60 Milionów - Miami 2023