Iness Todryk-Pisalnik urodzona w Grodnie, dziennikarka i działaczka społeczna narodowości polskiej na Białorusi. Przez wiele lat redaktor naczelna gazety „Głos znad Niemna na uchodźstwie” – organu prasowego Związku Polaków na Białorusi.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2016 roku została laureatem Nagrody im. Macieja Płażyńskiego w kategorii „Dziennikarz medium polonijnego” za cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Dziadek w polskim mundurze”, która przyznawana jest dziennikarzom i mediom służącym Polonii.

W 2021 roku  zostali wraz z mężem Andrzejem Pisalnikiem wyróżnieni Nagrodą Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis” za prowadzenie działalności na rzecz upamiętnienia dziedzictwa Kresów Wschodnich.

W kwietniu 2021 roku wobec groźby uwięzienia za działalność społeczną i dziennikarską wraz z mężem Andrzejem Pisalnikiem i synem wyjechali do Polski. W tym roku portal Znadniemna.pl już dwa razy został uznany za portal ekstremistyczny na Białorusi. Reżim ogranicza prawo mieszkających na Białorusi, bądź pochodzących z Białorusi Polaków do nieskrępowanego wypowiadania opinii i dzielenia się informacją o sytuacji polskiej mniejszości w kraju.