Teresa Sygnarek urodziła się w Polsce, od 1969 roku mieszka w Szwecji. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Lund w zakresie marketingu i komunikacji oraz podyplomowe studia International Marketing. Pracowała w sektorze energetycznym i prowadzi własną firmę konsultingową.


Działa aktywnie w sektorze pozarządowych organizacji polonijnych.

Od 1986 r. aktywny działacz w Ognisku „Kwiaty Polskie” w Malmo, organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież pochodzenia polskiego. Pełniła funkcje rewizora, sekretarza, wiceprezesa, w latach 2004 - 2016 funkcję prezesa, a obecnie jest prezesem honorowym tej organizacji.

Od 2002 r. zasiada w zarządzie krajowej organizacji federacyjnej Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa.

W 2015 r. założyła fundację Pro Polonia Malmo, której statutową działalnością jest zbieranie funduszy na utworzenie Domu Polonii w południowej Szwecji.

W latach 2015-2018 pełniła funkcję sekretarza generalnego w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, gdzie od 2018 r. jest wiceprezydentem.

Jest inicjatorką i organizatorem corocznych konferencji dla mediów polonijnych, które mają na celu integrację i szkolenia dla polskich dziennikarzy na świecie. W latach 2014 – 2017 były to Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a od roku 2018 przybrały formułę światową.

Jest inicjatorką i prezesem Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych założonego w 2019 r.

Od 2011 r. jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Polonia Nowa” w Szwecji.


Za zasługi dla Polonii szwedzkiej otrzymała złoty Medal Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Honorową Odznakę Ogniska „Kwiaty Polskie” oraz dyplom uznania Towarzystwa Polsko – Szwedzkiego w Polsce za wspieranie współpracy między społecznością szwedzką i polską oraz wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i umacniania polskości na arenie międzynarodowej.


Za zasługi dla Polski odznaczona w 2003 r. Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2008 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.