Teresa Pakosz urodziła się we Lwowie. Po ukończeniu polskiej szkoły podjęła pracę w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego. Studiowała w Wilnie i ukończyła Wileński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, wydział: język polski, historia i literatura. Po powrocie do rodzinnego miasta pracowała w bibliotece Akademii Nauk Ukrainy im. W.  Stefanyka (dawne Ossolineum) i w polskiej szkole. Jest przewodnikiem po Lwowie i przewodnikiem terenowym po Ukrainie (Wołyń, Podole, Karpaty, Bukowina). Od 1992r. związana z Polskim Radiem Lwów, którego jest prezesem. Radio jest jej pasją i oczkiem w głowie.