Absolwent SGH, Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA London Business School. Przez 17 lat pracował w największych światowych firmach doradczych i równolegle kupował mieszkania na wynajem. Dzięki przychodom z najmu, w maju 2009 roku, w wieku 43 lat, mógł zrezygnować z pracy i przejść na wcześniejszą emeryturę. Od tego czasu popularyzuje ideę wolności finansowej. Jest autorem 10 książek oraz założycielem wielu spółek. Mzuri zarządza ponad 7500 mieszkaniami na wynajem w całej Polsce. Mzuri Investments pomogło inwestorom w zakupie i remoncie ponad 1500 mieszkań. Spółki Mzuri CFI (crowd fund investing) działają podobnie do REIT.

Pasją Sławka jest podróżowanie. Jako jeden z tylko 3 ludzi na świecie, odwiedził wszystkie 195 krajów ONZ po co najmniej dwa razy każdy. Sławek włada 12 językami.