Mieszka w Hiszpanii od 12 lat gdzie jest profesorem akredytowanym przez Hiszpańską Agencję Akredytacji Kształcenia Wyższego oraz Katalońską Agencję Jakości Systemu Uniwersyteckiego. 

Swój pierwszy doktorat obroniła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uzyskując w 2006 r. stopień naukowy doktora Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauki o Zarządzaniu. Dziesięć lat, po obronie swojego drugiego doktoratu, uzyskała stopień naukowy Doktora Nauk o Edukacji na Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), za który otrzymała nadzwyczajne wyróżnienie rektora. Ukończyła również studia magisterskie z zakresu Badania w Edukacji (UAB), Marketingowe Zarządzanie Firmą (WSZM) oraz studia podyplomowe w zakresie Specjalista Środowisk Wirtualnego Nauczania (Virtual Educa Teacher Training Institute, Buenos Aires). 

Posiada bardzo duże doświadczenie w kształceniu stacjonarnym i wirtualnym na polskich, hiszpańskich i meksykańskich uniwersytetach. Obecnie jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia stacjonarnie i online na EUNCET Business School oraz Universidad de Manresa (Hiszpania) z takich przedmiotów jak: Zarządzanie Strategiczne, Zarządzanie Projektem, Systemy Zarządzania Jakością, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Ekonomia Międzynarodowa.

Zanim została profesorem uniwersyteckim pełniła funkcje zarządcze w polskich organizacjach, z których na uwagę zasługują: Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach czy V-ce Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach.

Jest autorką książek „Zarządzanie strategiczne”, „Elementy nauki o organizacji” i       „E-learning: projektowanie, organizowanie, realizowanie i ocena” oraz licznych artykułów poświęconych zarządzaniu oraz jakości e-learningu opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Jest również współautorem Polskich standardów zdalnej usługi rozwojowej” oraz „Zbioru dobrych praktyk usług zdalnego uczenia się” opracowanych w ramach projektu pt. „Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych”.

Jako ekspert brała udział w wielu międzynarodowych projektach związanych z poprawą jakości wyższego kształcenia online i nowoczesnymi technikami zarządzania. Prelegentka na wielu międzynarodowych konferencjach w takich krajach jak: Meksyk, Chile, Kolumbia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Belgia, Czechosłowacja oraz autorka kilkunastu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. 

Od wielu lat jest również recenzentem w kilku wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach poświęconych zarządzaniu firmą i kształceniu online. Jest również członkiem międzynarodowych organizacji w tym zakresie.