Rafał Kalisz jest Prezesem Zarządu FIBRAIN Sp. z o.o., Prezesem Stali Rzeszów S.A., Wiceprezesem D.A. Glass. Od początku swojej kariery związany z FIBRAIN (daw. ELMAT). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  W latach 2019-2020 Rafał Kalisz pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni I kadencji Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Obecnie zajmuje się wyznaczaniem wizji rozwoju firmy, bieżącym zarządzaniem całością grupy i nadzorem działów sprzedaży oraz działów strategicznych firmy. Jest także autorem wielu analiz i artykułów techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwoju nowych Systemów Światłowodowych.

 

W funkcjonowaniu firm, którymi zarządza, stawia na zrównoważony rozwój w oparciu o etykę biznesową, innowacyjność we wszelkich aspektach działalności, a także na pracę  zespołową,  zaufanie  i  współpracę z partnerami. Jest propagatorem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Mentor i wizjoner, który stawia przed sobą oraz firmą ambitne cele i wyzwania, dzięki czemu GRUPA FIBRAIN (FIBRAIN, DAGLASS, Varioedge, Wiseglass, Stal Rzeszów) i marka „Made in Poland” są coraz bardziej rozpoznawalne i szanowane na całym świecie. Obecnie Grupa FIBRAIN posiada kilka prężnie funkcjonujących centrów produkcyjnych wyposażonych w najwyższej jakości sprzęt i technologie, w tym nowoczesne działy R&D, laboratoria. Idea innowacji przyświecała firmie od wielu lat, dzięki czemu nowe inwestycje i projekty są systematycznie wdrażane i realizowane. 

 

Od początku głęboko przekonany, że siłą firmy są ludzie, cały zespół, który codziennie dokłada swoją cegiełkę do rozwoju całej Grupy FIBRAIN.  Jednym z głównych celów jest tworzenie jak najlepszego środowiska pracy, w którym każdy pracownik czuje się doceniony.