Prezes stowarzyszenia Poland Business Center World polonijno-polskie stowarzyszenie gospodarcze z Wiednia ma za cel wspieranie kooperacji i działalności gospodarczej Polaków w Europie i na innych kontynentach. Firmą rodzinną, tradeoffice24.com GmbH wprowadził setki firm polskich i polonijnych do wielu krajów. Wspiera także firmy technologiczne w obszarach marketingu strategicznego i operacyjnego, oraz w zagadnieniach podatkowych i prawnych. Pomaga firmom lokalnym z Polski pozyskiwać nowe grupy klientów na rynkach sąsiadujacych np. Trójmorza. Ukończył studia inżynieryjno-ekonomiczne w Berlinie, posiada dyplom mgr. inż. Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Odznaczony srebrną odznaką polskiej organizacji technicznej za popularyzacje polskiej myśli technicznej za granicą. Uczestnik i współorganizator licznych, międzynarodowych targów, seminariów, workshopów, giełd kooperacyjnych. Uważa, że Polonia Gospodarcza Trójmorza może znacząco wesprzeć rozwój i współpracę gospodarczą w całym regionie. Realizuje projekty związane z kulturą i historią Polski, Kresami, historią polskich wynalazków i myśli technicznej.