Paweł Sepioło – główny udziałowiec i współzałożyciel firmy 3W S.A., która dała początek Grupie 3W. Manager z ponad 25-letnim doświadczeniem w dystrybucji materiałów budowlanych.

 

Grupa 3W, założona w 2009 roku, od 2019 jest liderem na polskim rynku dystrybucji materiałów budowlanych oraz kompleksowej obsługi wykonawców. Konsekwentna strategia rozwoju Grupy, realizowana poprzez organiczny wzrost oraz pozyskiwanie nowych kompetencji dzięki akwizycjom i połączeniom, pozwala na osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. Osiągnięty w 2022 roku przychód Grupy to 1,5 mld PLN. W październiku 2022 r. do Grupy dołączyła spółka Tadmar – była to 11., a zarazem największa w historii firmy akwizycja, która spowodowała rozszerzenie oferty o artykuły z branży instalacyjnej i grzewczej. Grupa 3W posiada obecnie ponad 100 oddziałów, zatrudnia ponad 1300 pracowników oraz oferuje swoim klientom produkty ponad 700 krajowych i zagranicznych dostawców. Przewidywany przychód po połączeniu w 2023 roku przekroczy 2 mld PLN.