Urodziłem się 15 sierpnia 1978 r. w Szpitalu Praskim w Warszawie. Jestem

absolwentem XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.

Ukończyłem studia w Instytucie Archeologii (2004) oraz Instytucie Historycznym

Uniwersytetu Warszawskiego (2011), a także studia podyplomowe z zarządzania i

wyceny nieruchomości. Prowadziłem działalność gospodarczą w zakresie

zarządzania nieruchomościami. W 2001 przystąpiłem do Stowarzyszenia KoLiber,

a w 2014 r. zostałem prezesem Stowarzyszenia „Warszawiak na Swoim”. .

W latach 2003-2005 należałem do Unii Polityki Realnej. W wyborach

samorządowych w 2002 jako przedstawiciel tej partii uzyskałem z listy Prawa i

Sprawiedliwości mandat radnego dzielnicy Praga-Północ. Uzyskiwałem reelekcję

w 2006 i 2010 roku.

W 2005 wstąpiłem do Prawa i Sprawiedliwości. Objąłem funkcję

przewodniczącego dzielnicowych struktur tej partii oraz wszedłem w skład jej

krajowej komisji rewizyjnej. Od 2005 do 2007 byłem doradcą szefa Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka, a następnie kierowałem jego

biurem poselskim. W listopadzie 2014 uzyskałem mandat radnego Rady

Warszawy, a w grudniu tego samego roku zostałem wybrany na burmistrza

Pragi-Północ.

W wyborach parlamentarnych w 2015 wystartowałem do Sejmu w okręgu

warszawskim. Uzyskałem mandat posła VIII kadencji, otrzymując 6865 głosów. Po

wyborach zachowałem (do stycznia 2016) stanowisko burmistrza Pragi-Północ,

gdyż zasada niepołączalności mandatu poselskiego nie obejmuje burmistrzów

warszawskich dzielnic (jednostek pomocniczych m.st. Warszawy).

W 2017 zostałem członkiem komisji weryfikacyjnej, a w 2019 – Zastępcą

Przewodniczącego tej komisji.

W 2019 zostałem ponownie wybrany do Sejmu, otrzymując w okręgu

warszawskim 13093 głosów.

W Sejmie jestem m.in. Przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds.

Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy, Parlamentarnego Zespołu ds.

Uregulowania Gruntów pod Budynkami Spółdzielczymi, a także Parlamentarnego

Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu

Terytorialnego.