Monika jest częścią zespołu wspierającego bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Specjalizuje się we wspieraniu inwestorów z sektora usług dla biznesu, pomagając im w lokowaniu w Polsce centrów badawczo-rozwojowych, informatycznych lub usług wspólnych.

Monika ma bogate doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym. Zanim dołączyła do PAIH, Monika przez kilka lat pracowała w jednej z firm konsultingowych "Big4" i doradzała przedsiębiorstwom w zakresie zachęt inwestycyjnych oraz strategii rozwoju opartych na innowacjach.