Dr med. i prawa Malgorzata Chalupowski: lekarz, absolwentka i wieloletni pracownik Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista ginekologii i położnictwa, nauczyciel akademicki,

w latach 1990-1993 konsultant Ministerstwa Zdrowia ds. doskonalenia jakości w medycynie i zarządzaniu opieką zdrowotną, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Promocji Jakości w Medycynie oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Od 1993 roku pracuje i studiuje za granicą

w instytucjach naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Institute for Healthcare Improvement, Massachusetts School of Law, Endicott College, Centers for Disease Control and Prevention) i w Wielkiej Brytanii (University of Cambridge, University of Sheffield, Liverpool School of Tropical Medicine i University of Liverpool) oraz w programach pomocy humanitarnej ONZ, WHO, UNICEF, USAID oraz UK DFID prowadzonych w Afryce, Azji, i Ameryce Południowej. Jako dziennikarz dwutygodnika studentów medycyny Nowy Medyk, opublikowała ponad 30 artykułów, i przeprowadziła wywiady z luminarzami polskiej medycyny oraz laureatami Nagrody Nobla (Andrew Victor Schally, Sir John Vane i Paul Lauterbur).W 2008 roku ukończyła studia prawnicze w Massachusetts School of Law z tytułem Juris Doctor i zdała egzamin państwowy z prawa.Jako Mentor i Doradca Akademicki kolejnych rocznikówstypendystów Programu Takemi na Wydziale Zdrowia Międzynarodowego w Harvard T.H. Chan School of Public Health, regularnie prezentuje na medycznych i prawniczych konferencjach i sympozjach naukowych. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacji akademickich i społecznych -American Association of University Women;Harvard Women in Defense, Diplomacy and Development;Harvard Women’s Global Health Network; United Nations Association of Greater Boston. W latach 2020-2022, Dr Chalupowski pracowała jako Doradca ds. Zdrowia Publicznego w Delegaturze Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w Bostonie. Wiedziona potrzebą promocji nauki i kultury polskiej oraz doskonalenia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, Dr Chalupowski aktywnie uczestniczy w życiu środowiska polonijnego na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy. Od 2017 roku, współorganizuje doroczne konferencje ‘Quality in Medicine, Global Health and Law’ odbywające się w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Na początku 2021 roku, Dr Chalupowski, wraz z mężem Chesterem Chalupowskim i grupą Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia o znaczących osiągnieciach zawodowych, zainicjowała założenie Instytutu Sztuki, Nauki i Prawa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Anglii. Misją Instytutu jest promocja Polski, polskiego dziedzictwa narodowegooraz podnoszenie nauki polskiej do poziomu światowego poprzez inicjowaniewspółpracy pomiędzy instytucjami akademickimi, rządowymi i gospodarczymiw Polsce i Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach świata.