Prezes zarządu URBAN PROJECT oraz Polskiej Organizacji Wsparcia Biznesu.

Architekt Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów i członek zarządu Stowarzyszenia Architektów RP w Rzeszowie. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie przy prowadzeniu projektów zarówno w Polsce i Europie.

Organizator wystaw, wydarzeń branżowych, warsztatów i seminariów naukowych. Wielokrotny prelegent polskich i międzynarodowych konferencji absolwent MBA oraz e-Marketingu. Kierownik zespołu projektowego.

Zdobywca nagród zarówno za prowadzoną działalność jak i wykonane projekty. Specjalizuje się w projektowaniu parametrycznym oraz BIM (Building Information Modeling) czego zwieńczeniem były liczne badania, artykuły i publikacje oraz obrona dysertacji doktorskiej

Działa jako niezależny ekspert Klastra BIM, bierze czynny udział w grupach eksperckich Sejmu RP dot. „Cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce”. Redaktor techniczny  czasopisma naukowego Archivolta. W wolnych chwilach zgłębia tajniki lotnictwa i strzelectwa.