Łukasz Müldner-Nieckowski jest specjalistą psychiatrą i seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jest psychoanalitykiem jungowskim, członkiem indywidualnym International Association for Analytical Psychology.

 

W latach 2007-2015 Łukasz Müldner-Nieckowski był asystentem w Katedrze Psychoterapii UJ CM w Krakowie, a następnie (2016-2019) adiunktem w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej oraz Przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest Prezesem Zarządu Mental Path Group Sp. z o.o., której jednym z ośrodków jest Centrum Terapii Synteza.