Lech Wałęsa, urodzony w 1943 r. w Polsce, stał się kluczową postacią w historii kraju. Przewodził Solidarności, znaczącemu ruchowi opozycyjnemu w czasach komunizmu, którego kulminacją było przejście Polski do demokracji w 1989 roku. Przywództwo Wałęsy w strajkach i negocjacjach dało Polakom prawo do tworzenia związków zawodowych. Pomimo aresztowań i stanu wojennego, jego wpływ utrzymywał się, co przyniosło mu Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 roku. Odegrał kluczową rolę w transformacji politycznej i gospodarczej kraju, stając się pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Polski w 1990 roku. Jego prezydentura oznaczała okres ogromnego wzrostu, torując drogę do sukcesu gospodarczego Polski i jej członkostwa w NATO i Unii Europejskiej.