Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”; Członek Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polska Siatkówka Sp. z o.o.