Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe pracując min. w Rumunii i na Ukrainie. Karierę zawodową rozwijał w instytucjach w obszarze zarzadzania, finansów, sprzedaży, technologii, rozwoju i restrukturyzacji spółek. Uczestniczył w kilkunastu transakcjach M&A zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających. 

Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu MedApp S.A. pełnił  funkcję Prezesa Zarządu Origin TFI S.A.

Posiada wykształcenie wyższe, w 1997 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów, Zarządzania Personelem, Executive MBA organizowany przez Uniwersytet of Illinois oraz Uniwersytet Warszawski (WIEMBA) oraz studia podyplomowe w Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.