Partner w Quantum Performa Corp., były prezes Izby Handlowej, specjalizujący się w sprzedaży i marketingu oraz zajmujący stanowiska w konsultacjach zarządczych w sektorze publicznym i prywatnym, znany jako Power Connector.