Grzegorz Piechowiak został powołany 17 sierpnia 2021 r. na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wcześniej, od 19 stycznia 2020 r., pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Grzegorz Piechowiak pełni równocześnie funkcję Pełnomocnika Rządu ds. inwestycji zagranicznych. Odpowiada za sprawy dotyczące promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, a także za politykę eksportową i inwestycyjną. Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki. Przewodniczy piętnastu wspólnym komisjom międzynarodowym ds. współpracy gospodarczej. Realizuje zadania związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację ustawowych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., wykonuje zadania i uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego nadzorowanego przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz nad realizacją zadań zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

Jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III, VIII i obecnej kadencji, w której przewodniczy Grupie Bilateralnej Polsko-Włoskiej oraz Parlamentarnemu Zespołowi ds. Policji. W latach 1992-1997 pracował m.in. jako wicekonsul Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Jest absolwentem socjologii na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie i upadłości” w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu. W latach 2004-2017 pracował jako syndyk. Posiada uprawnienia na kandydata do rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa.

Informacje dodatkowe:

  • mieszkaniec Piły
  • aktywny poseł północnej Wielkopolski
  • propagator Polskiej Strefy Inwestycji
  • zaangażowany w odrodzenie pilskiego żużla
  • sympatyk tenisa ziemnego