Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny, mgr historia

Doświadczenie zawodowe:

- funkcja burmistrza miasta Limanowa w latach 1992-1994

- dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Słopnice

- od 2016 roku Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., producenta wód leczniczych i mineralnych (koncesja górnicza obejmująca złoża wód)

- praca w Radach Nadzorczych począwszy od 1999 roku

- działalność w samorządzie terytorialnym, Rada Miasta Limanowa, a od 2006 roku radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, w tym przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji SWM

Zaangażowany w przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, wiceprzewodniczący Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, członek komisji ds. opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa”