Od 2004 roku Bożena Wróblewska pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej, Centrum Promocji Sp. z o.o. Jej główne umiejętności obejmują koordynację projektów na rynkach międzynarodowych w obszarze promocji produktów i marek, a także strategiczne planowanie i tworzenie kampanii promocyjnych oparte na analizie rynków zagranicznych, identyfikacji preferencji konsumentów, trendów rynkowych i konkurencji, oraz strategicznym pozycjonowaniu. Projekty związane z promocją produktów i marek realizowane są głównie na rynkach międzynarodowych, głównie w Azji, szczególnie na obszarze Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Północnej.

W latach 1999-2003, pełniła funkcję koordynatora programów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wokół Morza Bałtyckiego, w tym w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Niemczech. Projekty te obejmowały planowanie, wdrażanie i monitorowanie inicjatyw mających na celu zrównoważony rozwój tych obszarów.

Dodatkowo, w latach 2000-2002, Bożena była koordynatorem wdrożenia lokalnych inicjatyw w ramach komponentu dla Europy Środkowo-Wschodniej Unii Europejskiej na pograniczu Polski, Litwy, Białorusi i. Jej rola polegała na efektywnym zarządzaniu projektami mającymi na celu wsparcie rozwoju lokalnych społeczności.

Jej główne umiejętności obejmują strategie marketingowe, zarządzanie eventami, public relations i komunikację marketingową, projektowanie, zarządzanie i ocenę projektów oraz rozwój instytucjonalny.

jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu powołanej przez Ministra Rozwoju i Technologii.