Prezes Polskiej Organizacji Ratowniczej. Ratownik Obywatelski. Doradca ds. komunikacji i PR w Centrum Ratownictwa.

W ramach Polskiej Organizacji Ratowniczej odpowiada za koordynację działań usystematyzowania Ratownictwa Obywatelskiego w Polsce jak i wspiera edukację z zakresu pierwszej pomocy. Polska Organizacja Ratownicza to również bardzo duże wsparcie Ukrainy poprzez udzielaną pomoc humanitarną, dzięki licznym współpracom międzynarodowym.

Tworzy innowacyjne strategie promocji oparte o wieloletnie doświadczenie. Była odpowiedzialna za przygotowanie misji gospodarczych, odpowiadała za marketing i PR największych spółek w Polsce, polityków jak i startupów. Łączy kropki poprzez optymalizację już istniejących działań jak i tworzy nowe kreatywne rozwiązania pozwalające na poprawę wyników finansowych lub też skuteczne zaistnienie na rynku.

W wolnych chwilach produkuje eventy.